Bảng vần trong tiếng Việt

Danh sách được phân theo âm chính và khả năng kết hợp với âm cuối, cùng sự xuất hiện của âm đệm.

Bán gia tài, mua danh diện

S là một dự án do Paratime Studio tài trợ