Tài trợ

Dự án S cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng.


Các đóng góp tài chính xin gửi tới:

Vietcombank / 0011001611329 / Pham Thanh Long

hoặc paypal.me/longuyet