Công cụ xử lí dữ liệu tiếng Việt

Giúp bạn tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả công việc cao


Chuẩn hoá i/y

Phân tích văn bản và chuẩn hoá cách viết I/Y cho âm chính và vị trí đặt dấu thanh trong các vần -oa/-oe/-uy

Sử dụng
Sắp xếp

Sắp xếp danh sách theo chuẩn tiếng Việt; hỗ trợ xếp theo tên trước họ sau; sắp xếp danh sách có nhiều cấp

Sử dụng
Soát lỗi

Đánh dấu các từ ngữ nhạy cảm, lỗi đánh máy và một số lỗi chính tả thường gặp

Sử dụng
Danh sách đơn nhất

Lọc ra các phần tử giống nhau, đếm số lượt xuất hiện và đưa ra danh sách gồm các phần tử đơn nhất

Sử dụng
Đối chiếu danh sách

Tìm ra phần giống nhau, phần khác biệt hoặc phần riêng có của từng danh sách

Sử dụng
Chuyển số sang chữ

Chuyển đổi số tự nhiên lớn hơn 0 sang dạng viết bằng chữ và ngược lại

Sử dụng