Bản tin

Thông tin mới nhất về Dự án S và các nội dung có liên quan


Cập nhật nhỏ cho công cụ Soát lỗi

Công cụ Soát lỗi được bổ sung một số trường hợp lỗi chính tả thường gặp, chủ yếu liên quan tới các cặp phụ âm đầu: d/gi/r, ch/tr và s/x.


Cộng đồng

Tham gia nhóm Facebook ngonngu.net để chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất.

Truy cập