Dự án S

Những công cụ tra cứu và xử lí tiếng Việt này sẽ giúp công việc của bạn hiệu quả và thoải mái hơn.


Tra cứu ngữ liệu

Ngữ liệu không đánh dấu, với hàng triệu bản tin/bài báo

Tìm âm tiết

Tìm theo vần hoặc chữ cái, kết quả có thể kèm theo các từ chứa âm tiết tương ứng

Công cụ

Chuẩn hoá I/Y và vị trí đặt dấu, sắp xếp chuẩn tiếng Việt, tự kiểm duyệt! văn bản, và nhiều công cụ khác


Cộng đồng

Tham gia nhóm Facebook Dự án S.ngonngu.net để được giải đáp thắc mắc và/hoặc chia sẻ ý tưởng của bạn.