Dự án S

Những công cụ tra cứu và xử lí tiếng Việt này sẽ giúp công việc của bạn hiệu quả và thoải mái hơn.


Tra cứu ngữ liệu

Ngữ liệu không đánh dấu, với hàng triệu bản tin/bài báo

Tìm âm theo vần

Kết quả có thể kèm theo các từ chứa âm tiết tương ứng

Sắp xếp danh sách

Xếp theo cột, xếp theo tên và hỗ trợ cả danh sách nhiều cấp


Cộng đồng

Tham gia nhóm Facebook Dự án S.ngonngu.net để được giải đáp thắc mắc và/hoặc chia sẻ ý tưởng của bạn.