Bảng vần trong tiếng Việt

Danh sách được phân theo âm chính và khả năng kết hợp với âm cuối, cùng sự xuất hiện của âm đệm.