Sắp xếp danh sách


Chép danh sách từ một trang soạn thảo văn bản (hoặc bảng tính) rồi dán vào ô sau: