Sắp xếp danh sách định dạng


Phiên bản hỗ trợ giữ lại định dạng cơ bản, bao gồm đậm, nghiênggạch chân.

Chép danh sách từ một trang soạn thảo văn bản (hoặc bảng tính) rồi dán vào ô sau: