Công cụ Soát lỗi được bổ sung một số trường hợp lỗi chính tả thường gặp, chủ yếu liên quan tới các cặp phụ âm đầu d/gi/r, ch/tr và s/x:

chỉ chỏ
chổi sể
giàn nhạc
giao động
siết nợ
siêu vẹo
xểnh ra
xúc miệng
xum vầy

Trong thời gian tới, Dự án S sẽ tiếp tục khảo sát và bổ sung các trường hợp phổ biến khác.