Thông qua Khảo sát người dùng, một số bạn đề nghị Dự án bổ sung công cụ tìm từ theo vần đôi, vần ba. Đây quả là một yêu cầu rất cấp thiết. Bởi với những người làm nhạc rap thì vần đa tiết là một thủ pháp rất hiệu quả nhưng cũng rất khó khăn trong việc tìm gợi ý.

Không để các bạn chờ đợi lâu, chúng tôi đã bắt tay vào viết và chạy thử ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2023. Do chưa đủ dữ liệu nên trước mắt công cụ này chỉ đề xuất từ theo vần đôi. Nhưng bù lại, ngay trước khi chính thức đưa công cụ này vào Dự án S, chúng tôi còn tích hợp thêm tính năng Nói lái.

Hi vọng công cụ mới Tìm từ ngữ theo vần đôi này sẽ giúp công việc của các bạn hiệu quả hơn.

Chúc mừng năm mới 2024!