Công cụ Tra cứu ngữ liệu vừa được bổ sung thêm tuỳ chọn giới hạn khoảng thời gian xuất bản (theo năm). Tuỳ chọn này giúp người dùng thuận tiện hơn khi muốn khoanh vùng tìm kiếm hoặc đối chiếu qua từng khoảng thời gian.

Nếu bạn chỉ muốn giới hạn tìm kiếm trong một năm thì cùng chọn năm đó trong cả hai ô "Từ năm" và "Đến năm".

Nếu bạn để năm bắt đầu lớn hơn năm kết thúc thì ứng dụng sẽ cảnh báo để bạn điều chỉnh trước khi có thể tìm kiếm.

Ngữ liệu do Dự án S thu thập gồm những bài báo trên một số báo điện tử, có từ năm 2000 đến nay. Theo mặc định, ứng dụng sẽ tìm từ năm 2000 đến thời điểm tra cứu.