Kết quả tìm kiếm âm tiết theo vần có thể sẽ gồm cả một đoạn thơ hoặc ca dao chứa từ khoá.

Ảnh chụp màn hình

Để phục vụ tính năng này, chúng tôi sử dụng một số truyện thơ Việt Nam trung đại và một phần dữ liệu từ trang cadao.me.

Do thể loại là lục bát và song thất lục bát nên các âm tiết mang vần chủ yếu sẽ có thanh bằng. Không nhiều trường hợp âm tiết có thanh trắc.

Ngoài ra, nếu quan tâm đến khía cạnh lập trình, bạn có thể tham khảo bài viết Đánh dấu từ chứa vần của câu thơ trên Luom.TV.