Từ góp ý thông qua khảo sát người dùng, chúng tôi đã sửa lỗi liên quan đến bộ lọc danh sách âm tiết của công cụ Tìm âm tiết theo vần.

Cụ thể là nếu trước đó người dùng đã lọc danh sách âm tiết theo thanh điệu, âm đệm thì ở lần tìm kiếm tiếp theo, kết quả không tự động hiển thị theo bộ lọc và người dùng phải chọn lại.

Ngoài việc sửa lỗi trên, chúng tôi cũng bổ sung một số tính năng sau cho bộ lọc:

- Thêm tuỳ chọn ghi nhớ bộ lọc cho lần truy cập tiếp theo (sau khi đã đóng cửa sổ);
- Hiển thị số lượng âm tiết sau khi được lọc ra;
- Đánh dấu bằng màu sắc nếu bộ lọc đang được áp dụng.

Bộ lọc danh sách âm tiết theo vần

Liên quan đến tính năng hiển thị câu thơ có vần trùng với từ khoá:
- Thêm tuỳ chọn ẩn/hiện các câu thơ khi tìm kiếm âm tiết;
- Thêm tính năng tìm thêm câu thơ khác.

Để cập nhật các tính năng trên, người dùng cần tải lại trang.

Cảm ơn các bạn đã góp ý, báo lỗi để Dự án ngày một hoàn thiện hơn. Mong nhận thêm ý kiến khác của các bạn.