Công cụ Nối từ được thêm tính năng hỗ trợ lịch sử duyệt trang. Người dùng có thể di chuyển giữa các lần truy cập.

Ngoài ra người dùng có thể chia sẻ đường dẫn có chứa từ khoá cần tìm.

Ví dụ: https://s.ngonngu.net/words/word-chain/#nối