Để tránh bị hiểu lầm, Dự án S đổi tên công cụ Tự "kiểm duyệt" thành Soát lỗi.

Soát lỗi là công cụ giúp cho người biên tập phát hiện nhanh những từ hoặc ngữ đoạn nhạy cảm (chủ yếu là các từ ngữ chỉ bộ phận sinh dục, chửi thề), lỗi đánh máy và một số lỗi chính tả thường gặp.

Với ý nghĩa là một công cụ để rà soát, Dự án S khuyến cáo người dùng nên sử dụng công cụ này trước khi biên tập và cả sau khi hoàn thành việc biên tập.